برگزاری جلسه کمیته نظارت دانشکده بر فعالیت انجمن های علمی دانشجویی

برگزاری جلسه کمیته نظارت دانشکده بر فعالیت انجمن های علمی دانشجویی

اولین جلسه کمیته نظارت دانشکده بر فعالیت انجمن های علمی دانشجویی در روز یکشنبه مورخ ۹۸/۰۳/۱۹در سالن هم اندیشی دانشکده با

حضور اعضای کمیته و همچنین نمایندگان هیات موسس دو انجمن با موضوع کولینا و دوره عالی بهداشت عمومی ( MPH ) برگزار گردید.

لینک اصل خبر در سایت پارک علم و فناوری دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی ایران

    منبع خبر

    پارک علم و فناوری دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی ایران

    پارک علم و فناوری دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی ایران یک پارک علم و فناوری در شهر تهران می باشد

      نظرات