کسب بهترین شاخص ملی محیط کسب و کار توسط استان فارس

کسب بهترین شاخص ملی محیط کسب و کار توسط استان فارس

دکتر بابک دایی (مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان فارس و نایب رئیس مرکز خدمات سرمایه گذاری این استان) روز گذشته به خبرنگاران گفت: استان فارس رتبه نخست را در وضعیت کسب و کار در کشور دارد و استان‌های گیلان و خراسان رضوی نیز با کسب شاخص استانی 5/18 و 5/22 به ترتیب رتبه‌های دوم و سوم را کسب کرده‌اند.

به گزارش اکوسیستم، دایی ادامه دارد: شاخص ملی محیط کسب و کار در استان فارس معادل 5/09 است که وضعیت مطلوب استان فارس نسبت به سایر استان‌ها را نشان می‌دهد.

شاخص استانی 10 بدترین ارزیابی است و هرچه این شاخص رقم کمتری را داشته باشد به معنی بهتر بودن محیط کسب‌ و کار است.

نایب رئیس مرکز خدمات سرمایه گذاری استان فارس بیان کرد: شاخص محیط کسب و کار استان فارس در زمستان سال 1395 معادل 5/73 بوده است و کاهش این رقم در سال جاری، از بهبود 11/17 درصدی شاخص محیط کسب و کار حکایت دارد.

وی با اشاره به اینکه اینکه اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران گزارش مذکور را تهیه و منتشر کرده‌ است، افزود: از میان مولفه‌های اثرگذار بر محیط کسب و کار، دشواری تامین مالی از بانک‌ها، رویه‌های سختگیرانه در ادارات کار و بیمه برای مدیریت نیروی انسانی و عدم ثبات سیاست‌ها، مقررات و رویه‌های اجرایی ناظر به محیط کسب و کار نامساعدترین مولفه‌های اثرگذار بر فضای کسب و کار این استان بوده‌اند.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی فارس اظهار داشت: اختلاف درخور توجه شاخص دشواری تامین مالی از بانک‌ها نسبت به دیگر مولفه‌های اثرگذار در استان و تکرار این موضوع در گزارش‌های ادوار گذشته، نشان می‌دهد که فعالان اقتصادی استان فارس هنوز با مشکل تامین مالی روبرو هستند.

دایی در ادامه گفت:‌ اتخاذ سیاست‌های انقباضی ازطرف بانک‌ مرکزی و افزایش هزینه‌های تولید، باعث شده است که کمبود نقدینگی به یکی از مشکلات اساسی تولید کنندگان این استان مبدل شود. البته در سال قبل راهکارهایی مانند طرح تامین مالی بنگاه‌های کوچک و متوسط در راستای حل مشکل نقدینگی در سطح استان به شکل مناسبی اجرایی شد و استان فارس جزء استان‌های پیشتاز در این زمینه بوده است، اما با این وجود همچنان مشکل تامین مالی در بخش تولید استان وجود دارد.

وی بیان کرد: مولفه‌های دسترسی به برق، دسترسی به سوخت و دسترسی به ارتباطات مساعدترین مولفه‌های اثرگذار بر محیط کسب و کار استان نسبت به دیگر مولفه‌ها بوده‌اند.

مدیر کل امور اقتصادی و دارایی فارس در پایان افزود: مولفه‌های مساعد اثرگذار بر محیط کسب و کار استان نشان می‌دهد که فعالان اقتصادی فارس ارزیابی مطلوبی از وضعیت زیر ساخت‌های استان داشته‌اند.

    نظرات