روستاهای کشور از خدمات سنجشی ماهواره‌ها بهره‌مند می‌شوند

روستاهای کشور از خدمات سنجشی ماهواره‌ها بهره‌مند می‌شوند

به گزارش مرکز ارتباطات و اطلاع رسانی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، یکی از اولویت های ستاد توسعه فناوری های فضایی و حمل و نقل پیشرفته معاونت علمی و فناوری در سال جاری اجرایی کردن طرح بهره مندی روستاییان از خدمات ماهواره است. این خدمات به روستاییان در توسعه کشاورزی، افزایش تولید و برنامه‌ریزی موثر در کشاورزی و ایجاد و توسعه مرکز اطلاعات و مدیریت منابع روستایی کمک می کند.

فراهم کردن این خدمات برای کشاورزان با استفاده از داده های ماهواره ای امکانپذیر است. در واقع یکی از نیازهای مهم بخش کشاورزی کشور، تهیه نقشه پراکنش اراضی و برآورد سطح زیر کشت اراضی کشاورزی است. سنجش از دور در این زمینه نقشه کلیدی دارد و کشورهای پیشرفته از این فناوری به منظور پایش اراضی کشاورزی خود استفاده می کنند.

با توجه به پوشش وسیع تصاویر ماهواره ای و قابلیت بالای آنالیز تصاویر با روشهای سنجش از دور، امروزه از تصاویر ماهواره ای در مطالعات مختلف کشاورزی و منابع طبیعی استفاده می شود. به همین منظور ستاد توسعه فناوری های فضایی و حمل و نقل پیشرفته معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری برای اجرای طرح استفاده از خدمات ماهواره ای در روستاها مذاکراتی را با استانداری ها آغاز کرده است.

بر همین اساس، با توجه به مذاکرات صورت گرفته استان مازندران به ‌عنوان پایلوت انتخاب و طرح به استانداری تحویل شد. سامانه های مورد نظر در اجرای این طرح شامل سامانه پایش ماهواره‌ای و مدیریت اراضی کشاورزی، سامانه پهنه‌بندی و هشدار مخاطرات طبیعی، سامانه پزشکی از دور و سامانه آموزش از دور می شود.

این طرح با استفاده از توان شرکت‌های دانش‌بنیان فعال در حوزه سنجش‌ازدور انجام خواهد شد و ستاد برای اجرای این طرح از این شرکت ها و توانمندی متخصصان داخلی بهره خواهد گرفت.

پایان پیام/۲۳

لینک اصل خبر در سایت معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری

  منبع خبر

  معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری

  معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری

  معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری یک سازمان دولتی در شهر تهران می باشد

   نظرات