نگرشی نو و پایداری منابع آب

نگرشی نو و پایداری منابع آب

خشکسالی یکی از بلایای طبیعی است که خسارات زیادی به زندگی انسان و اکوسیستم های طبیعی وارد می آورد و به عنوان یک ناهنجاری اقلیمی و یکی از مخرب ترین پدیده های آب و هوایی محسوب می شود.

باید توجه داشت که تقریباً در همه رژیم های اقلیمی شرایط خشکسالی دیده می شود. با توجه به قرار گرفتن ایران در کمربند خشک و نیمه خشک دنیا هیچ منطقه ای از کشور از این پدیده در امان نیست و به نسبت موقعیت طبیعی خود تاثیرات این پدیده مخرب را تجربه می کند. بررسی و شناخت وی‍‍‍‍‍ژگی های پدیده خشکسالی یکی از نیازهای اساسی در مطالعات منابع آب و برنامه ریزی های محیطی است .

یکی از مهم ترین مسائل روز جامعه، نگرش نو و پایدار به منابع آب و برنامه‌ریزی آن است، تا بتوان پدیده‌ خشکسالی و کم ‌آبی را بهتر شناخت و اثرات اقتصادی و اجتماعی و زیست محیطی آن را بررسی کرده و برای مدیریت آن برنامه‌ریزی اصولی انجام داد.

با توجه به تکرار خشکسالی سال های متمادی در کشورمان دیگر پدیده خشکسالی به عنوان یک بحران و بلایای طبیعی محسوب نمی شود. بلکه این یک واقعیت جغرافیای طبیعی کشورمان است که نیازمند به یک برنامه جامع جهت مبارزه با کم آبی دارد .

به همین منظور ستاد توسعه فناوری در معاونت علمی و فناوری بخش مهمی از تاکید و تمرکز خود را  به تدوین "برتدوین سند توسعه فناوری های آب و خشکسالی با نگاه جامع مقابله با خشکسالی" کرده است .

یکی از راهکارهای مدیریت خشکسالی استفاده از امکانات و ظرفیت های آبی در زمان های برخورداری آب برای استفاده در شرایط بحرانی و یا خشکسالی است همان کاری که نیاکان ما در گذشته های دور انجام می داده اند. و در حال حاظر کشور های مثل چین، اسپانیا و استرالیا از همین راهکار برای حفظ و مدیریت منابع خود استفاده می کنند.

از طرفی با توجه به گرمایش جهانی و تاثیر آن بر چرخه آبی و شدت خشکسالی ها باید این توان را داشته باشیم که اثرات آنها را کنترل و مدیریت کنیم که این امر نیازمند توسعه فناوری مناسب و داشتن استراتژی تولید پایدار در شرایط خشکسالی است.

*مسوول کارگروه خشکسالی و تغییر اقلیم ستاد آب، خشکسالی، فرسایش و محیط زیست معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری

لینک اصل خبر در سایت معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری

  منبع خبر

  معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری

  معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری

  معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری یک سازمان دولتی در شهر تهران می باشد

   نظرات