ابزاری کاربردی برای شناخت و مدیریت تاثیر محیط بر کسب و کار

ابزاری کاربردی برای شناخت و مدیریت تاثیر محیط بر کسب و کار

شما نمی توانید مدل کسب و کار و ارزش پیشنهادی خودتان را در خلا خلق کنید، بلکه آنرا با توجه به محیطی که در آن قرار دارید طراحی، تست و مدیریت می‌کنید. بیاید با هم کمی به عقب تر برگردیم تا بتوانیم کسب و کار خود را با دیدی بازترببینیم و بهترین استراتژی را برای در نظر گرفتن فرصت و تهدیدهای ناشی از تاثیر محیط را بر روی کسب و کار پیش رویمان برگزینیم.

اکوسیستم - تاثیر محیط بر کسب و کار یکی از عوامل مهمی است که می بایست در اولین گام های شروع کسب و کار مورد بررسی دقیق قرار گیرد، برای مثال کسب و کارها یا استارتاپ های مرتبط با حوزه سلامت میبایست درک عمیقی ار مجوزها و قانون گذاری های مرتبط با حوزه خود داشته باشند یا فعالین حوزه تولید محتوا باید با توجه به قوانین و تاثیرات موجود در فضای کسب و کاریشان، به گسترش فعالیت های خود بپردازند. به عبارت دیگر یک کارآفرین مانند طراح ساختمانی است که طرح پیشنهادی خود را با توجه به محدودیت ها و امکانات موجود ارئه میدهد.  در این مقاله بصورت خلاصه چهار بخش کلیدی تاثیرگذار محیط را با استفاده از بوم مدل کسب و کارتوضیح می دهیم، در این رویکرد حاشیه بوم مدل کسب و کار به عنوان ابزاری برای بررسی تاثیرات محیط بر مدل کسب و کار مورد بررسی قرار میگیرد.

شکل 1 : بوم محیط مدل کسب و کار

همانگونه که از شکل 1 برمی‌آید، با بخش بندی بوم مدل کسب و کار به 4 بخش،نواحی تشکیل می‌شوند که عبارتند از:
 • نیروهای بازار (Market Forces)
 • گرایش های کلیدی (Key Trends)
 • نیروهای صنعت (Industry Forces)
 • نیروهای اقتصاد کلان (Macro Economic Forces)

بخش نیروی بازار  :(Market Forces) 

 در این بخش مسائل اساسی و با اهمیت برای مشتری قرار می‌گیرد، مانند بزرگ یا کوچک شدن بخش های مختلف بازار، هزینه های ناشی از تغییر مشتری و ...برای تکمیل کردن این بخش  سوالات زیر را از خود بپرسید

 • محیط پیرامونی کدام بخش از مشتریان شما شایان توجه بیشتری هستند؟ (به تاثیر محیط مشتری دارای سهم بیشتر دقت بیشتری کنید)
 • بزرگترین نیازهای مشتری که تاکنون برآورده نشده اند کدامند؟

بخش گرایشهای کلیدی (Key trends):

بخش گرایشات کلیدی عرصه فعالیت کسب و کار شما را شکل خواهد داد، به عنوان مثال نوآوری تکنولوژی مورد نیاز برای کسب و کار شما،  قید ها و قوانینی که از طریق قانون گذاران قرارداده شده، گرایشات اجتماعی و فرهنگی مردم، و ...

برای تکمیل این قسمت سوالات زیر را از خود بپرسید:

 • توصیف روند کلیدی جامعه. کدام تغییر در ارزش های فرهنگی یا اجتماعی بر مدل کسب و کار شما تاثیر می گذارد؟
 • مشتریان کدام تکنولوژی های نوظهور را (تحت تاثیرات محیطی کنونی و آینده خود) می‌پذیرند؟
 • چطور توزیع درآمد و ثروت در بازار خود را توصیف می کنید؟

بخش نیروهای صنعت (Industry forces):

در این بخش بازیگر های اصلی و کلیدی در بازار شما مانند رقبا، بازیگرهای زنجیره ارزش، کمرنگ و یا پررنگ شدن توانمندی ارائه دهندگان تکنولوژی های مرتبط با حوزه کسب و کار شما مورد بررسی قرار می‌گیرد.

برای تکمیل این قسمت سوالات زیر را از خود بپرسید :

 • بازیکنان غالب در بخش خاص کسب و کار شما چه کسانی هستند؟ مزایا و معایب رقابتی آنها چیست؟
 • چه تکنولوژی هایی جایگزین محصولات سنتی کنونی خواهند شد (از جمله قطارها با هواپیما، دوربینها  با تلفنهای همراه، تلفن با اسکایپ و ..) ؟

بخش نیروهای اقتصاد کلان (macroeconomic forces):

در این بخش گرایشات اقتصادی کلان مانند شرایط بازار جهانی، دسترسی به منابع، ارزان یا گران شدن کالاها یا مواد اولیه مورد بررسی قرار می گیرد.

برای تکمیل این قسمت سوالات زیر را از خود بپرسید :

 • به دست آوردن منابع مورد نیاز برای اجرای مدل کسب و کار شما چقدر آسان است ؟
 • هزینه این منابع چقدر است؟

با طرح سوالات فوق و قراردادن جواب های این سوالات در حاشیه بوم کسب و کار خود خواهید توانست بر تاثیرات محیط بر کسب و کار خود آگاهی بیشتری پیدا کرده و بتوانید چالش ها و فرصت های پیرامونی را شناسایی کرده و متاسب با آن راهکارهای متاسب را اجرایی نمایید.

  نظرات