دومین نشست مشترک گروه های آموزشی و مراکز تحقیقاتی دانشکده بهداشت

دومین نشست مشترک گروه های آموزشی و مراکز تحقیقاتی دانشکده بهداشت

در راستای همگرایی و هماهنگی بیشتر برنامه های آموزشی- پژوهشی دانشکده بهداشت در سال ۱۳۹۸، روسای مراکز تحقیقاتی و مدیران گروه های آموزشی این دانشکده در دومین نشست مشترک گروه های آموزشی و مراکز تحقیقاتی شرکت کردند. در این جلسه که با حضور دکتر ملکوتی، دکتر خوئی و دکتر محمدی از معاونت پژوهشی دانشگاه در تاریخ۲۰ خرداد ماه (روز دوشنبه) از ساعت ۱۳ الی ۱۵ در سالن شهید رحیمی دانشکده بهداشت برگزار شد، ابتدا روسای مراکز تحقیقاتی پتانسیل ها، قابلیت ها و توانمندی های مرکز خود را بیان کردند. همچنین فهرستی از تجهیزات امکانات آموزشی پژوهشی مراکز نیز مطرح شد. سپس در خصوص چالش ها و موفقیت های مراکز و گروههای آموزشی دانشکده در جهت تحقق شاخص های عملکردی صحبت شد. در انتهای این جلسه تفاهم نامه چندجانبه بین مراکز تحقیقاتی با یکدیگر و با گروه های آموزشی دانشکده که توسط جناب آقای دکتر فرشاد، رئیس محترم مرکز تحقیقات بهداشت کار تنظیم شده بود قرائت شد. پس از ارائه نظرات توسط حاضرین در جلسه و اعمال اصلاحات لازم، مقرر گردید این تفاهم نامه در اختیار تمامی گروه ها و مراکز تحقیقاتی دانشکده قرار گرفته و اجرا گردد.


لینک اصل خبر در سایت پارک علم و فناوری دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی ایران

    منبع خبر

    پارک علم و فناوری دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی ایران

    پارک علم و فناوری دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی ایران یک پارک علم و فناوری در شهر تهران می باشد

      نظرات