حمایت از طرحهای تحقیقاتی

حمایت از طرحهای تحقیقاتی

به پیوست نامه شماره ۳۰/م س/۹۸ مورخ ۹۸ /۰۳/۱۱ در خصوص حمایت از طرح های تحقیقاتی دانشجویی در مقطع کارشناسی ارشد و دکتری جهت اطلاع رسانی به دانشجویان و مدیران گروه در ذیل قابل دریافت می باشد . خواهشمند است دستور فرمائید از اقداماتی که در این زمینه صورت خواهد گرفت مدیریت توسعه و ارزیابی را مطلع نمایند.
لینک اصل خبر در سایت پارک علم و فناوری دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی ایران

منبع خبر

پارک علم و فناوری دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی ایران

پارک علم و فناوری دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی ایران یک پارک علم و فناوری می باشد

نظرات