اولین نشست هماهنگی در خصوص جشنواره ملی تقاضا محور طبری در نوشهر برگزار شد

اولین نشست هماهنگی در خصوص جشنواره ملی تقاضا محور طبری در نوشهر برگزار شد

به گزارش روابط عمومی مرکز رشد نوشهر، با حضور دبیر و مدیر مرکز رشد آمل اولین نشست هماهنگی واحدهای فناور نوشهر جهت حضور در رویداد تقاضا محور طبری در مرکز رشد نوشهر برگزار شد. در این جلسه مهندس اسمعیلی دبیر رویداد طبری توضیحاتی را در خصوص اهداف و نحوه برگزاری جشنواره ارائه نمود.

لینک اصل خبر در سایت مرکز رشد واحدهای فناور نوشهر

  منبع خبر

  مرکز رشد واحدهای فناور نوشهر

  مرکز رشد واحدهای فناور نوشهر

  مرکز رشد واحدهای فناور نوشهر یک مرکز رشد در شهر نوشهر می باشد

   نظرات