بازدید از فعالیت های واحدهای فناور مستقر در مرکز رشد نوشهر

بازدید از فعالیت های واحدهای فناور مستقر در مرکز رشد نوشهر

به گزارش روابط عمومی مرکز رشد نوشهر، یکی از فعالیت ها و اقداماتی که با حضور مدیریت جدید مرکز رشد آغاز شد بازدید از دفاتر و کارگاههای واحدهای فناور فعال در خارج از مرکز رشد است. در واقع این شرکت ها فعالیت های کارگاهی و آزمایشگاهی و تولیدی خود را به دلیل محدودیت های موجود در فضا در خارج از مرکز رشد انجام می دهند. به همین منظور با حضور دکتر سهیل فر مدیر کت دانش بنیان جدید مرکز رشد نوشهر از واحدهای فناور شرکت دانش بنیان دریا پردازشگران سورین طبرستان در محمود آباد، هسته تولید صابون های طبیعی و بهداشتی ساربونا، شرکت چوبین پردازان آترین در چالوس و شرکت دانش بنیان تولیدی و صنعتی بهپاک ساز شرکت ثمن نوآور آریا بازدید بعمل امده از نزدیک با فرایندهای تولید محصولات و فعالیت های آنها آشنا شد.

لینک اصل خبر در سایت مرکز رشد واحدهای فناور نوشهر

  منبع خبر

  مرکز رشد واحدهای فناور نوشهر

  مرکز رشد واحدهای فناور نوشهر

  مرکز رشد واحدهای فناور نوشهر یک مرکز رشد در شهر نوشهر می باشد

   نظرات