کسب عنوان TRL۷ توسط شرکت فناوران افق گستر نوتریکا از شرکت های مستقر در مرکز رشد واحدهای فناور شهرستان دلفان

کسب عنوان TRL۷ توسط شرکت فناوران افق گستر نوتریکا از شرکت های مستقر در مرکز رشد واحدهای فناور شهرستان دلفان


کسب عنوان TRL۷ توسط شرکت فناوران افق گستر نوتریکا از شرکت های مستقر در مرکز رشد واحدهای فناور شهرستان دلفان تابعه پارک علم وفناوری لرستان در نوزدهمین نمایشگاه دستاوردهای پژوهش، فناوری و فن بازار

لینک اصل خبر در سایت مرکزرشد واحدهای فناور شهرستان نورآباد

  منبع خبر

  مرکزرشد واحدهای فناور شهرستان نورآباد

  مرکزرشد واحدهای فناور شهرستان نورآباد

  مرکزرشد واحدهای فناور شهرستان نورآباد یک مرکز رشد در شهر دلفان می باشد

   نظرات