برگزاری کارگاه روش تحقیق مقدماتی

برگزاری کارگاه روش تحقیق مقدماتی

کارگاه روش تحقیق مقدماتی با حضور دانشجویان محترم توسط سرکار خانم دکتر مهناز صلحی برگزار خواهد شد. این کارگاه در راستای توانمند سازی دانشجویان محترم در جهت پیشبرد اهداف دانشکده از ساعت ۱۴ الی۱۶ روز چهارشنبه مورخ ۹۸/۰ ۴ /۱۲ در کلاس یک برگزار خواهد شد .
لینک اصل خبر در سایت پارک علم و فناوری دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی ایران

    منبع خبر

    پارک علم و فناوری دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی ایران

    پارک علم و فناوری دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی ایران یک پارک علم و فناوری در شهر تهران می باشد

      نظرات