شرکت مپوا درنوزدهمین نمایشگاه دستاوردهای هفته پژوهش گواهی سطح فناوری (TRL )را با رتبه ۹ کسب نمودند.

لینک اصل خبر در سایت مرکز رشد واحدهای فناور دانشگاه تفرش

  منبع خبر

  مرکز رشد واحدهای فناور دانشگاه تفرش

  مرکز رشد واحدهای فناور دانشگاه تفرش

  مرکز رشد واحدهای فناور دانشگاه تفرش یک مرکز رشد در شهر تفرش می باشد

   نظرات