بازدید و بررسی از وضعیت شرکت‌های مستقر در مرکز رشد واحدهای فناوری طبرستان صورت گرفت

بازدید و بررسی از وضعیت شرکت‌های مستقر در مرکز رشد واحدهای فناوری طبرستان صورت گرفت

معاون مرکز رشد واحدهای فناوری طبرستان از برخی از شرکت‌های فناور مستقر در مرکز بازدید به عمل آوردند.

به گزارش روابط عمومی مرکز رشد، دکتر متولی، معاون مرکز رشد واحدهای فناوری طبرستان از برخی از شرکت‌های فناور مستقر در مرکز رشد بازدید و با مدیران و فناوران این شرکت‌ها در ارتباط با روند کاری و قابلیت‌های موجود در این شرکت‌ها گفتگو کردند.

در این بازدید که در روز سه‌شنبه ۴ تیرماه صورت گرفت معاون مرکز از نزدیک با کارگاه‌ تولیدی شرکت رهپویان آبزی‌پروری آریا واقع در شهرستان نور و دفتر کار شرکت پارسیان شبکه محتوای طبرستان واقع در شهرستان بابل آشنا شدند و با مدیران این واحدها گفتگو نمودند.

لینک اصل خبر در سایت مرکز رشد واحدهای فناوری طبرستان

منبع خبر

مرکز رشد واحدهای فناوری طبرستان

مرکز رشد واحدهای فناوری طبرستان

مرکز رشد واحدهای فناوری طبرستان یک مرکز رشد در شهر ساری می باشد

    نظرات