ax1

ax1

نایب رییس اتاق بازرگانی اصفهان از سرمایه گریزی اصفهان خبر داد و دلیل اصلی آن را فضای سنگین کسب و کار عنوان کرد.

به گزارش اکوسیستم، نایب رئیس اتاق بازرگانی اصفهان سرمایه گریزی از اصفهان را یکی از مشکلات اقتصاد استان اصفهان اعلام کرد و با اشاره به اینکه افزایش زیرساخت هایی نظیر کارخانه ها، تجارت، کشاورزی و سرمایه‌گذاری، از مهمترین نیازهای توسعه است، بیان کرد: فراز و نشیب های اقتصادی کشور، به خصوص در چند سال اخیر، وضعیت فضای کسب و کار و بخش تولید و صنعت را تحت تاثیر قرار داده است و فعالیت تولید کنندگان این حوزه، با مشکلاتی نظیر رکود، تورم و کمبود نقدینگی، دچار مشکل شده است.

بر اساس سخنان  نایب رییس اتاق بازرگانی اصفهان، ادامه ی فعالیت کارخانه های تولیدی موانع بسیاری دارد که فضای کسب و کار در کشور را نامساعد کرده است و معضل بیکاری و رکود دامن گیر اقتصادی را گسترده تر می کند.

    نظرات