لزوم انجام کار های تخصصی توسط سازمان های مردم نهاد

لزوم انجام کار های تخصصی توسط سازمان های مردم نهاد

بنیاد توسعه کارآفرینی زنان و جوانان، در سال 1384 با هدف ترویج و توسعه کسب و کار و کارآفرینی در جامعه زنان و جوانان، به عنوان یک نهاد مردمی فعالیت خود را آغاز کرد.

به گزارش اکوسیستم، فیروزه صابر، عضو موسس و مدیرعامل بنیاد توسعه کارآفرینی زنان و جوانان، در مورد حوزه های فعالیت این بنیاد گفت: حوزه نخست، توانمندسازی جوانان است که با رویکرد کسب و کار و کارآفرینی صورت می گیرد. تلاش بر این است که جوانان مستعد در كارافرينی، در مسیر آن قرار گرفته و ایده آن ها را از طریق فرآیندهای آموزشی، مشاوره ای و ترویجی، متولد و به مدل کسب و کار تبدیل کنند.

وی در مورد حوزه ی دوم فعاللیت بنیاد چنین گفت: حوزه دوم برای دانش آموزان است. بناست تا برنامه های ترویجی، مشاوره ای و آموزشی ویژه ای برای دانش آموزانی که استعداد کارآفرینی دارند، برگزار شود. در پایان این دوره، دانش آموزان می توانند  در نمایشگاهی، شمایلی از کسب و کار مورد نظر خویش را، معرفی و اجرا کنند.

وی افزود: سومین حوزه در حوزه های فعالیت این بنیاد، توانمندسازی سازمان های مردم نهاد، با رویکرد  کسب و کار و كارافريني است. تلاش بر این اسن تا پروژه های انجام شده، در انتها به یک نهاد تبدیل شوند و فعالیت خود را به صورت یک سازمان مردم نهاد مستقل، در جامعه محلی گسترش دهند.

وی از فعالیت های پژوهشی، به عنوان چهارمین حوزه فعالیت این بنیاد یاد کرد و هدف آن را شناسایی فرصت های کسب و کار و مزیت های اقتصادی در مناطق مختلف برشمرد و گفت : این حوزه، پايه برنامه های آموزشی و مشاوره ای است.

مستندسازی تحت عنوان "کارستان"

صابر همچنین حوزه پنجم را مستندسازی درباره ی زندگی کارآفرینان عنوان کرد و افزود: شناسایی کارآفرینان و پژوهش برای ساخت مستند تحت عنوان پروژه "کارستان"  توسط بنیاد، به سرانجام رسیده است. مراحل تولید و ساخت، برعهده رخشان بنی اعتماد و مجتبی میرطهماسب بود. پروژه سال قبل کلید خورد و 6 فیلم از 6 کارآفرین ساخته شده که هم اکنون در سینمای هنر و تجربه در تهران و برخی شهرستان ها درحال نمایش است.

فعالیت در 4 بخش: پژوهش، آموزش، مشاوره و ترویج

صابر درخصوص فعالیت های این بنیاد، با اشاره به ترویج عموم این پروژه ها در مناطق کمتر توسعه یافته مثل حاشیه نشینان زاهدان، چابهار، برخی از مناطق خراسان جنوبی، فعالیت های بنیاد را پروژه محور و شامل پژوهش، آموزش، مشاوره و برنامه های ترویجی دانست و افزود: از 3 سال قبل، مقام مشورتی سازمان ملل (UN) در حوزه کارآفرینی در ایران را بدست آوردیم و هر سال در ماه مارس، یک رویداد در نیویورک برگزار می کنیم. از آن جمله ی این رویداد ها، رویداد کارآفرینی زنان در ایران و پروژه توانمندسازی زنان در حاشیه نشینان زاهدان بود.

وی پس از تاکید دوباره بر تبدیل هر پروژه به یک نهاد مستقل بومی، دلیل تمرکز روی بحث توسعه جامعه محلی را همین مورد دانست و با اشاره به دانش آموزان به عنوان بخشی از هدف بنیاد که می توانند در آینده، از جمله کارآفرینان  کشور باشند، افزود: از طریق کارهای ترویجی به صورت مداوم مثل برگزاری سمینارها و سخنرانی کارآفرینان بومی، دانش آموزان را می توان شناسایی کرد و تحت آموزش و مشاوره قرار داد. از طریق این فعالیت ها، خودسازی در این دانش آموزان شکل می گیرد، و به جای این که کارمند باشند، هم برای خود و هم برای دیگران شغل ایجاد کنند.

مدیرعامل بنیاد توسعه کارآفرینی زنان و جوانان درخصوص جایزه ترویج علم نیز با اشاره به این که تقدیر از کسانی که در حوزه ترویج فکر، فرهنگ، یا علم فعالیت می کند، نوعی ارزش گذاری در جامعه اس، تاکید کرد: اعتقاد من براین است که سازمان های مردم نهاد (NGOs) باید کار تخصصی انجام دهند و هرچه در نهاد های مدنی، این نگاه تخصصی قوی تر شود، اثرگذاری و کارکرد اجتماعی موثرتری خواهند داشت.

    نظرات