بازدید معاونت محترم دانشگاه علوم پزشکی ایران از دانشکده بهداشت

بازدید معاونت محترم دانشگاه علوم پزشکی ایران از دانشکده بهداشت

به اطلاع میرساند معاونت محترم آموزشی دانشگاه علوم پزشکی ایران به اتفاق مدیران این حوزه نشستی با  اعضاء محترم هیات رئیسه، هیات علمی و دانشجویان آن دانشکده در روز چهارشنبه مورخ ۹۸/۴/۱۲ ساعت ۱۰ الی ۱۳خواهند داشت .  برنامه این نشت به شرح ذیل حضورتان اعلام میگردد.
  • بازدید از دانشکده (۱۰ الی ۱۰:۳۰)
  • نشست با نمایندگان دانشجویان (۱۰:۳۰ الی ۱۱:۳۰)
  • نشست با اعضاء محترم هیات علمی (۱۱:۳۰ الی ۱۲:۱۵)
  • نشست با اعضاء محترم هیات رئیسه (۱۲:۱۵ الی ۱۳)
لینک اصل خبر در سایت پارک علم و فناوری دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی ایران

منبع خبر

پارک علم و فناوری دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی ایران

پارک علم و فناوری دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی ایران یک پارک علم و فناوری در شهر تهران می باشد

    نظرات