بازدید مدیران شهرداری کرج از  دستاوردهای فناورانه پارک علم و فناوری البرز

بازدید مدیران شهرداری کرج از دستاوردهای فناورانه پارک علم و فناوری البرز

بازدید مدیران شهرداری کرج از  دستاوردهای فناورانه پارک علم و فناوری البرز
مدیران شهری شهرداری کرج از دستاوردهای فناورانه پارک علم و فناوری البرز   روز دوشنبه ۱۰ تیر ماه بازدید کردند.
خبر در حال تکمیل است....

لینک اصل خبر در سایت پارک علم و فناوری البرز

منبع خبر

پارک علم و فناوری البرز

پارک علم و فناوری البرز

زمینه فعالیت جامع

    نظرات