برگزاری جلسه کمیته اجرایی توانمندسازی اقتصادی زنان سرپرست خانوار

نخستین جلسه کمیته اجرایی توانمندسازی اقتصادی زنان سرپرست خانوار در راستای اجرایی کردن طرح ملی توسعه مشاغل خانگی دوشنبه ۱۰ تیرماه ۹۸، در مرکز رشد فناوری های نوین سلامت سازمان جهاددانشگاهی خوزستان تشکیل شد.

در این جلسه که با حضور موذنی کارشناس خانواده امور بانوان استانداری خوزستان، خرم زاده نماینده اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی، ابراهیم پور مدیر امور بانوان جهاددانشگاهی خوزستان، سیدرضا علوی مدیر دفتر تجاری سازی فناوری و اشتغال دانش آموختگان و تقی نژاد مسئول دبیرخانه طرح توانمندسازی اقتصادی زنان سرپرست خانوار برگزار شد، بحث و بررسی پیرامون مصوبات جلسه هماهنگی اجرای طرح ملی توانمندسازی اقتصادی زنان سرپرست خانوار صورت گرفت. همچنین مقررشد پیگیری های لازم درخصوص شناسایی زنان سرپرست خانوار و شرکت های مناسب جهت پشتیبانی از مشاغل خانگی انجام شود.

در این طرح سیاست های اقتصادی، ایجاد اشتغال پایدار، عدالت اجتماعی و توجه به اقشار آسیب‌پذیر، کاهش فقر و توسعه اجتماعی مورد توجه می باشد. علاوه برآن، پیش‌بینی مشوق مالی و ارائه تسهیلات، برنامه‌ریزی دقیق برای شناسایی مزیت‌های منطقه‌ای، آموزش، مشاوره و توانمندسازی فنی و مدیریتی و شناسایی شرایط بازار در نظر گرفته شده است.

لینک اصل خبر در سایت مرکز رشد فناوری های نوین سلامت جهاد دانشگاهی واحد خوزستان

منبع خبر

مرکز رشد فناوری های نوین سلامت جهاد دانشگاهی واحد خوزستان

مرکز رشد فناوری های نوین سلامت جهاد دانشگاهی واحد خوزستان یک مرکز رشد در شهر اهواز می باشد

    نظرات