همایش تبیین اهداف توافق نامه سه جانبه برگزار گردید.

همایش تبیین اهداف توافق نامه سه جانبه برگزار گردید.

همایش تبیین اهداف توافق نامه سه جانبه مشارکت و سرمایه گذاری و ارایه خدمات الکترونیکی در بعد از ظهر روز یازدهم خردادماه با حضور تعداد کثیری از اعضای سازمان در محیطی صمیمی که نشانگر انسجام صنفی بود برگزار گردید. در این جلسه که بمنظور بیان اهداف توافق نامه و نیز ارایه پیشنهادات و نظرات اعضا تدارک دیده شده بود، در ابتدا آقای مهندس آیت اللهی به تشریح کامل موضوع و چگونگی پیگیری های مستمر در این رابطه پرداختند و هدف اصلی از این توافق نامه را رونق کسب و کار و انجام کار بصورت BOT بیان نمودند و سپس آقای یزدان پناه که مسئولیت کمیته منتخب تاسیس شرکت را برعهده دارند، درخصوص فعالیت های انجام شده از اوایل اردیبهشت تاکنون گزارشی را ارایه نمودند. پس از آن پانلی از کمیته مذکور و ریاست سازمان برای پاسخگویی به سوالات حاضرین تشکیل و به سوالات اعضا پاسخ های مناسب ارایه گردید و در پایان پذیره نویسی برای تاسیس شرکت انجام شد. این جلسه که بیش از ۳ ساعت بطول انجامید یکی از جلسات پرشور و با مشارکت جمعی بود که با توجه به اینکه در یک بعداز ظهر گرم انجام می شد ولیکن استقبال قابل توجهی از آن بعمل آمده بود.

لینک اصل خبر در سایت سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور

    منبع خبر

    سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور

    سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور

    سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور یک انجمن در شهر تهران می باشد

    نظرات