آخرین اخبار طرح شبنم در حوزه ساماندهی کالاهای سطح عرضه

غلامرضا نوری زاده مدیر طرح شبنم گفت : با توجه به آخرین تصمیمات شورای راهبری طرح شبنم در ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا که با حضور آقای مهندس مفتح قائم مقام اجرایی وزیر، آقای تقوی معاون وزیر و رئیس سازمان حمایت، سردار ابویی معاون پیشگیری ستاد، و سایر اعضاء محترم برگزار گردید، موارد ذیل به تصویب رسید :

۱-    تا تاریخ ۱۳۹۲/۰۲/۱۵ کلیه فرمهای اظهار شده سطح عرضه در۲۹ استان کشور باید نصب و الصاق گردد.

۲-  عملیات نصب و الصاق برچسب در استان البرز و شهرستانهای استان تهران می بایست حداکثر تا تاریخ  ۱۳۹۲/۰۲/۲۰ اتمام پذیرد.

۳-    عملیات نصب و الصاق برچسب در شهر تهران می بایست حداکثر تا تاریخ ۱۳۹۲/۰۲/۳۱ اتمام پذیرد.

۴-    کلیه مشخصات برچسبهای الصاق و اظهار شده می بایست حداکثر تا تاریخ ۱۳۹۲/۰۳/۰۳ در سامانه ثبت و فعال سازی گردند.

۵-  کلیه فرمهای خوداظهاری رسیده از اتحادیه ها فقط در صورتی دارای اعتبار می باشند که تاریخ وجوه واریزی قبل از ۱۳۹۲/۰۲/۰۱ باشد؛ بدیهی است در صورتیکه فیش واریزی بعد از تاریخ مذکور باشد، مورد تایید نبوده و می بایست وجوه عودت و نباید عملیات الصاق در مورد این درخواستها صورت پذیرد.

لینک اصل خبر در سایت سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور

    منبع خبر

    سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور

    سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور

    سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور یک انجمن در شهر تهران می باشد

    نظرات