ساعت کاری دانشگاه در ایام تابستان تغییر می یابد

ساعت کاری دانشگاه در ایام تابستان تغییر می یابد

به گزارش روابط عمومی مرکز رشد و به نقل از دانشگاه، ساعت کاری دانشگاه از تاریخ ۱۵ تیر تا ۲۰ مرداد سال جاری از ساعت ۷:۳۰ صبح الی ۱۲:۴۵ می باشد.

مهندس ذبیحی اسرمی مدیر اداری و پشتیبانی دانشگاه طی نشستی با روابط عمومی اعلام داشت؛ به پیشنهاد حوزه معاونت اداری و مالی، تغییر ساعت کار در ایام تابستان در جلسه هیات رئیسه مطرح  و  تصویب شد.

وی افزود: به استناد تبصره ۲ ماده ۲۸ آیین نامه استخدامی کارکنان، ساعت کار دانشگاه از  تاریخ  ۱۵ تیر لغایت ۲۰ مرداد سال جاری از ساعت ۷:۳۰ صبح الی ۱۲:۴۵می باشد.

مهندس ذبیحی اسرمی با بیان اینکه به استناد به تبصره ۱ ماده ۵۵ آیین نامه استخدامی کارکنان و به منظور کاهش هزینه ها و به  منظور رفاه کارکنان، مرخصی فوق العاده از ۲۲، ۲۳، ۲۶، ۲۷، ۲۸، ۳۰ مرداد ماه سال جاری به همکاران اعطاء می گردد اظهار داشت: دانشجویان گرامی در غیر ساعت کاری و ایام تعطیل به بخش های مربوطه دانشگاه مراجعه نفرمایند.

لینک اصل خبر در سایت مرکز رشد واحدهای فناوری طبرستان

منبع خبر

مرکز رشد واحدهای فناوری طبرستان

مرکز رشد واحدهای فناوری طبرستان

مرکز رشد واحدهای فناوری طبرستان یک مرکز رشد در شهر ساری می باشد

    نظرات