بازدید مدیر کل استاندارد استان از پارک علم و فناوری البرز

بازدید مدیر کل استاندارد استان از پارک علم و فناوری البرز


خانم دکتر شکرالهی مدیر کل استاندارد استان البرز  به همراه مسئولین آن اداره با هدف آشنایی با ظرفیت ها و توانمندی ها فنی و تخصصی فناوران پارک علم و فناوری البرز   روز سه نشبه ۱۱ تیرماه از این مجموعه بازدید کردند.
به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری البرز دکتر ربانی رئیس پارک علم و فناوری البرز ظرفیت ها و توانمندی فنی و تخصصی  پارک علم و فناوری البرز و شرکت های فناور این مجموعه بسیار ویژه و مطلوب دانست و با تشریح بخشی از دستاوردها و توانمندی های پارک علم و فناوری البرز بر همکاری با اداره استاندارد استان البرز اشاره کرد

براساس این گزارش  در این بازدید برکلیات انعقاد توافق نامه و سند همکاری بین دو مجموعه تاکید شد تا در آینده نزدیکی این همکاری ها به نتیجه مطلوب برسد .
همچنین دکتر محمد صادق سبط الشیخ انصاری معاون فناوری پارک علم و فناوری البرز نیز برخی از فعالیت ها و توانمندی های شرکت های فناور و دانش بنیان پارک علم و فناوری البرز را  در حوزه مدیریت شهری برای حاضران بیان نمود .
گفتنی است در حاشیه این نشست مدیر کل استاندارد استان همراه با آقای مهندس بنی احمد رئیس اداره اجرای استاندارد و خدمات  و خانم مهندس حسن زاده رئیس اداره آزمایشگاه ها استاندارد البرز از نمایشکاه دایمی محصولات شرکت های فناور و دانش بنیان و تعدادی از شرکتهای مستقر در پارک علم و فناوری البرز بازدید و استقبال کردند.

لینک اصل خبر در سایت پارک علم و فناوری البرز

منبع خبر

پارک علم و فناوری البرز

پارک علم و فناوری البرز

زمینه فعالیت جامع

    نظرات