رونق تولید در گروی سرمایه‌گذاری روی پارک علم و فناوری است

سورنا ستاری معاون علمی و فناوری رییس‌جمهوری، حمایت از پارک علم و فناوری استان زنجان را اساس رونق تولید و صادرات دانست و گفت: پارک علم و فناوری استان، نیازمند حمایت‌های مردمی است. حضور بخش خصوصی در ایجاد پارک‌های علم و فناوری و شتابدهنده‌ها، مدل نوآورانه‌ای است که به رونق تولید دانش‌بنیان و صادرات منجر می‌شود. نمونه‌های موفق این الگو اکنون در پایتخت و شهرهای بزرگ قابل مشاهده است. رییس بنیاد ملی نخبگان در ادامه گفت:رونق پارک علم و فناوری از دل استان آغاز می شود و اگر حمایت زیرساختی نیاز داشته باشد، آمادگی کامل داریم حمایت کنیم. اگر ساختمانی به این موضوع اختصاص یابد، به طور کامل از آن پشتیبانی وهزینه تجهیز و توسعه را تامین می کنیم. باید در بسیاری از زیرساخت های پارک در داخل شهر و کنار دانشگاه ها و همچنین مراکز نوآوری دانشگاهی کار جدی صورت بگیرد. معاون علمی و فناوری رییس جمهوری، محور و ...

متن کامل خبر در سایت مدیر اینفو

منبع خبر

مدیر اینفو

مدیر اینفو

مدیر اینفو یک رسانه در شهر تهران می باشد

نظرات