همفکر یک صد و ششم البرز برگزار می‌شود

همفکر یک صد و ششم البرز برگزار می‌شود

ابوالحسن قاسم پور (مدیر دفتر تجاری سازی فناوری و اشتغال دانش آموختگان جهاد دانشگاهی البرز)، اعلام کرد که یک‌ صد و ششمین رویداد کارآفرینی همفکر در دانشگاه خوارزمی کرج برگزار خواهد شد. به گزارش اکوسیستم، قاسم پور ضمن اشاره به نقش کارآفرینی در توسعه کشور، متذکر شد: این رویدادها کمک می‌کند تا دانشجویان با مفاهیم کارآفرینی به شکل عملیاتی آشنا شوند و بتوانند برای آینده شغلی خود تمرین کنند. وی اضافه کرد: یک صد و ششمین رویداد کارآفرینی همفکر روز دوشنبه، ۲۹ آبان ماه از ساعت ۱۸ الی ۲۰ در خانه فرهنگ دانشگاه خوارزمی برگزار می‌شود. مدیر دفتر تجاری سازی فناوری و اشتغال دانش آموختگان جهاد دانشگاهی البرز بیان کرد: رویداد کارآفرینی همفکر با همکاری دفتر تجاری سازی فناوری و اشتغال دانش آموختگان جهاد دانشگاهی البرز و معاونت‌های فرهنگی و پژوهشی دانشگاه خوارزمی برگزار می‌شود. رویداد کارآفرینی همفکر تا کنون 105 بار در کرج برگزار شده است.  

    نظرات