واحد فناور مرکز رشد شهرستان شیرو...

واحد فناور مرکز رشد شهرستان شیرو...

به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری خراسان شمالی، واحد فناور اترک مسیر مجاز ستاره توس به مدیر عاملی علیرضا ناصری با محصول تمرینو در حوزه کسب و کارهای دیجیتال و فضای مجازی،‌ مستقر در مرکز رشد شهرستان شیروان مجوز صنایع خلاق را به دست آورد.

گفتنی است: معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور مجوز صنایع خلاق را در راستای ایجاد و ارتقای زیست‌بوم نوآوری و کارآفرینی برای توسعه اقتصاد دانش‌بنیان در چارچوب سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، به شرکت‌هایی که عمدتا ماهیت رشد آنها بر مبنای خلاقیت، نوآوری و ارائه مدل های نوین کسب و کار می باشد اعطاء می کند.

از جمله خدمات ارائه شده به این شرکتها در حوزه توسعه بازار شامل حمایت از تهیه گزارش های تحقیق بازار، حمایت از حضور در نمایشگاه های تخصصی و تجاری منتخب داخلی و خارجی، خدمات تسهیل فضای کسب و کار شامل تسهیلات نظام وظیفه، خدمات بیمه تکمیلی، استقرار شرکتهای خلاق در اماکن با کاربری مسکونی، حمایت از حضور در دوره ها و سمینارهای آموزشی، استقرار در پارک های علم و فناوری،‌ خدمات پشتیبانی، تامین مالی و جذب سرمایه شامل تسهیلات اشتغال پایدار روستایی، جذب سرمایه طرح های خلاق و نوآور، تسهیل در صدور ضمانت نامه می باشد.

لینک اصل خبر در سایت پارک علم و فناوری خراسان شمالی

منبع خبر

پارک علم و فناوری خراسان شمالی

پارک علم و فناوری خراسان شمالی

پارک علم و فناوری خراسان شمالی یک پارک علم و فناوری در شهر بجنورد می باشد

    نظرات