بازدید خانم مهندس یحیایی، معاون امورآموزش عالی، تحقیقات و فناوری سازمان برنامه و بودجه کشور از پارک علم و فناوری دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان

بازدید خانم مهندس یحیایی، معاون امورآموزش عالی، تحقیقات و فناوری سازمان برنامه و بودجه کشور از پارک علم و فناوری دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان

روز پنج شنبه مورخ ۹۸.۰۴.۱۳، خانم مهندس یحیایی، معاون محترم امور آموزش عالی، تحقیقات و فناوری سازمان برنامه و بودجه کشور به همراه مهندس میرزایی از کارشناسان این سازمان از بخش های مختلف پارک علم و فناوری دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان شامل واحدهای مستقر، کارگاه‌ها، خانه علم، ساختمان مرکز رشد فناوری‌های علوم نوین، ساختمان چند مستاجره انصاریه بازدید به عمل آوردند و در جریان فعالیت‌ها و توانمندی‌های این پارک علم و فناوری قرار گرفتند.

لینک اصل خبر در سایت پارک علم و فناوری دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان

منبع خبر

پارک علم و فناوری دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان

پارک علم و فناوری دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان

پارک علم و فناوری دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان یک پارک علم و فناوری در شهر زنجان می باشد

    نظرات