بازدید اعضای مرکز نظارت و ارزیابی آموزش عالی از پارک علم و فناوری آذربایجان غربی

اعضای مرکز نظارت و ارزیابی زیر مجموعه های وزارت علوم در محل پارک آذربایجان غربی حضور یافته و به بازدید از این پارک پرداختند.

به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری آذربایجان غربی اعضای مرکز نظارت و ارزیابی زیر مجموعه های وزارت علوم در محل پارک آذربایجان غربی حضور یافته و به بازدید از این پارک پرداختند.
احسان یوسفی مدیر امور مالی و اداری پارک علم و فناوری آذربایجان غربی نیز ضمن ارائه توضیحاتی در خصوص اقدامات صورت گرفته در پارک،  در بازدید بخش های مختلف پارک علم و فناوری اعضای مرکز نظارت را همراهی کرده و فعالیت این بخش‌ها را تشریح کردند.
شایان ذکر است مرکز  نظارت و ارزیابی وظیفه نظارت بر کمیت و کیفیت مجموعه های زیر نظر وزارت علوم، تحقیقات فناوری برعهده دارد و رتبه بندی مجموعه های زیر نظر وزارت علوم بر اساس امتیازی است که این مرکز برای هر مجموعه  در نظر می گیرد.

لینک اصل خبر در سایت پارک علم و فناوری آذربایجان غربی

منبع خبر

پارک علم و فناوری آذربایجان غربی

پارک علم و فناوری آذربایجان غربی

پارک علم و فناوری آذربایجان غربی یک پارک علم و فناوری در شهر ارومیه می باشد

    نظرات