برگزاری دوره آموزشی پیش از جلسه کمیته جذب و پذیرش در پارک علم و فناوری البرز

برگزاری دوره آموزشی پیش از جلسه کمیته جذب و پذیرش در پارک علم و فناوری البرز

دوره آموزشی پیش از جلسه کمیته جذب و پذیرش در پارک علم و فناوری البرز  برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری البرز ، در راستای آشنایی با نکات، مفاهیم و روند ارائه و ایجاد اثر بخشی و کارایی بیشتر جلسات کمیته جذب و پذیرش پارک علم و فناوری البرز، دوره های آموزشی پیش از ورود به دوازدهمین جلسه کمیته جذب و پذیرش پارک توسط اداره توسعه نواوری و کارآفرینی مجموعه  با حضور واحدهای فناورمتقاضی عضویت ، طی ۳ روز متولی (۱۴ الی ۱۷ تیرماه) در محل پارک برگزار شد.

لینک اصل خبر در سایت پارک علم و فناوری البرز

منبع خبر

پارک علم و فناوری البرز

پارک علم و فناوری البرز

زمینه فعالیت جامع

    نظرات