بخش خدمات بیشترین نرخ مشارکت اقتصادی در کشور را داشته است

بخش خدمات بیشترین نرخ مشارکت اقتصادی در کشور را داشته است

مرکز آمار ایران گزارشی از وضعیت اشتغال و بیکاری را در تابستان 96 تهیه کرده است، بر اساس این گزارش نرخ مشارکت اقتصادی کشور در تابستان 96 بیش از 41 درصد بود که نسبت به مدت مشابه سال قبل شش دهم درصد رشد داشته است. همچنین این گزارش نشان می‌دهد که بیشترین سهم مشارکت اقتصادی را بخش خدمات دارد.

به گزارش اکوسیستم، مرکز آمار ایران اعلام کرد که نرخ بیکاری نیز در این دوره 11/7 درصد بود که نسبت به مدت مشابه در سال 95 یک درصد کاهش داشته است.

بر اساس گزارش این مرکز، 26 میلیون و 983 هزار و 250 نفر از جمعیت فعال کشور در تابستان 96 مشارکت اقتصادی داشته‌اند، این تعداد معادل 41 درصد از جمعیت فعال کشور بوده است؛ این نرخ در بهار 96 معادل 40/6 درصد و در تابستان 95 برابر 40/4 درصد بوده است.

بر پایه این گزارش بخش خدمات با 11 میلیون و 798 هزار و 77 نفر معادل 49/5 درصد بیشترین سهم از اشتغال را داشته است، رتبه بعدی را بخش صنعت با جمعیتی بالغ بر 7 میلیون و 480 هزار و 549 نفر معادل 31/4 درصد دارد؛ همچنین در بخش کشاورزی 4 میلیون و 545 هزار و 240 نفر اشتغال داشتند که معادل 19/1 از نرخ اشتغال است.

یافته‌های مرکز آمار ایران نشان می‌دهد که نرخ مشارکت اقتصادی زنان نسبت به مردان و نقاط شهری نسبت به نقاط روستایی کمتر بوده است. علاوه بر این روند تغییرات نرخ مشارکت اقتصادی حکایت از افزایش 0/2 درصدی این شاخص نسبت به مدت مشابه سال قبل دارد.

بر اساس اعلام مرکز آمار ایران، بررسی نرخ بیکاری جمعیت 10 سال و بالاتر حاکی از آن است که در تابستان 96 معادل 11/7 درصد از جمعیت فعال کشور بیکار بوده‌اند. بر اساس نتایج به دست آمده نرخ بیکاری در بین زنان نسبت به مردان و در نقاط شهری نسبت به نقاط روستایی بیشتر بوده است. با بررسی روند تغییرات نرخ بیکاری در کل کشور، مشخص شد که این شاخص، نسبت به فصل مشابه سال 95 یک درصد و نسبت به فصل بهار 96 معادل 0/9 درصد کاهش داشته است.

گزارش وضعیت اشتغال و بیکاری مرکز آمار ایران حاکی از آن است که در تابستان 96 معادل 3 میلیون و 156 هزار و 82 نفر بیکار بودند. بررسی نرخ بیکاری جوانان 15 تا 24 ساله نشان می‌هد که 27/3 درصد از جمعیت فعال در این گروه سنی شغل نداشته‌اند. این شاخص در میان زنان نسبت به مردان و در نقاط شهری نسبت به نقاط روستایی بیشتر بوده است. بررسی روند تغییرات نرخ بیکاری جوانان 15 تا 24 ساله کل کشور نیز از کاهش  2/9 درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل و 1/5 درصدی نسبت به فصل بهار حکایت دارد.

به علاوه نرخ بیکاری جوانان 15 تا 29 ساله نیز نشان می‌دهد که 24/4 درصد از جمعیت فعال این گروه سنی بیکار بوده‌اند. بررسی روند تغییرات این شاخص از این حکایت دارد که آمار بیکاران در فصل تابستان 96 نسبت به مدت مشابه سال گذشته 2/3 درصد و نسبت به فصل بهار 96 معادل 2 درصد کاهش را تجربه کرده است.

بررسی سهم شاغلین 15 سال و بالاتر با ساعات کار معمول 49 ساعت و بیشتر در هفته نشان می‌دهد که 40/5 درصد از شاغلین بیش از 49 ساعت در هفته کار می‌کنند. این شاخص که یکی از نماگرهای کار شایسته است، نشان می‌دهد که در ایران بخش عمده‌ای از شاغلین بیش از میزان استاندارد کار می‌کنند.

بررسی‌های مرکز آمار ایران به تفکیک استان‌های کشور نشان می‌دهد که نرخ مشارکت اقتصادی در استان خراسان شمالی با 47/4 درصد بیش از سایر استان‌ها بوده است و استان سیستان و بلوچستان نیز با نرخ 30/7 درصد کمترین نرخ مشارکت اقتصادی را در کشور دارد. نرخ مشارکت اقتصادی در استان‌های تهران و چهارمحال و بختیاری نیز 40/8 درصد است که در میان استان‌های کشور جایگاه چهاردهم را به خود اختصاص داده‌اند.

    نظرات