بازدید مدیر کل راه آهن جنوب شرق و هیات همراه از پتانسیل ها و ظرفیت های پارک علم و فناوری سیستان و بلوچستان در توسعه اقتصاد دانش بنیان منطقه

بازدید مدیر کل راه آهن جنوب شرق و هیات همراه از پتانسیل ها و ظرفیت های پارک علم و فناوری سیستان و بلوچستان در توسعه اقتصاد دانش بنیان منطقه

به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری سیستان و بلوچستان، پارک های علم و فناوری از ارکان اصلی اقتصاد دانش بنیان می باشند و اقتصاد دانش بنیان نیز یکی از محورهای اصلی در سیاست های اقتصاد مقاومتی است که می تواند موجب تسهیل و توسعه تولیدات مبتنی بر دانش و فناوری باشد.

در همین راستا روز پنج شنبه بیستم تیر ماه ۱۳۹۸ مدیر کل راه آهن جنوب شرق و هیات همراه در پارک علم و فناوری سیستان و بلوچستان حضور یافتند و از نزدیک با حوزه های مختلف فناوری های نوین مستقر در این پارک آشنا شدند.

از جمله بخش هایی که مورد بازدید قرار گرفت می توان به حوزه فناوری های نوین مرتبط با حمل و نقل مانند حوزه اینترنت اشیاء، هوشمندسازی خودرو و هوشمندسازی جریان حمل و نقل، هواپیمای شناسایی بدون سرنشین و... اشاره کرد که با استقبال خوب هیات بازدید کننده مواجه شد و حمایت خود را از توسعه کسب و کارهای این حوزه اعلام نمودند.

همچنین در ابتدای این بازدید مدل حمایتی پارک علم و فناوری سیستان و بلوچستان از کسب و کارهای نوآور، فناور و دانش بنیان معرفی شد و برنامه ها و سیستم های مدیریت ریسک فناوری، ریسک تجاری و ریسک های سیستماتیک بازار، سیستم منتورینگ، حمایت های فنی و تخصصی و حمایت های توسعه بازار شرکت ها مورد بررسی قرار گرفت.

لینک اصل خبر در سایت پارک علم و فناوری سیستان و بلوچستان

منبع خبر

پارک علم و فناوری سیستان و بلوچستان

پارک علم و فناوری سیستان و بلوچستان

پارک علم و فناوری سیستان و بلوچستان یک پارک علم و فناوری در شهر زاهدان می باشد

    نظرات