ارتباط میزکار نامرتب با خلاقیت

ارتباط میزکار نامرتب با خلاقیت

عمدتا در فیلم‌های سینمایی نشان می‌دهند که اتاق کار دانشمندان بهم ریخته و نامرتب است، اما واقعا ارتباطی بین محیط کار نامرتب و خلاقیت وجود دارد؟

اکوسیستم - تا کنون بررسی‌هایی که در مورد محیط کار بهم ریخته انجام شده است، بر نکات منفی آن تمرکز داشته‌اند از جمله محدود شدن بازدهی ذهنی، عدم تمرکز، افزایش اضطراب و کارایی پایین. بر اساس نتایج این مطالعات نیز بسیاری از شرکت‌ها به کارمندان خود توصیه می‌کردند که از بهم ریختگی و نامرتب بودن محیط کار پرهیز کنند.

در این بین مطالعات اندکی نیز در مورد نکات مثبت محیط‌های کار بهم ریخته انجام شده است که حاکی از افزایش خلاقیت در چنین محیط‌های می‌باشد. نتایج این تحقیقات نشان می‌دهد که یک محیط نامرتب به افراد کمک می‌کند تا تفکری خارج از چهارچوب‌های معمول داشته باشند و به راه حل‌های خلاقانه‌ای دست پیدا کنند.

جوزف ردن (استادیار بازاریابی دانشکده مدیریت دانشگاه کارلسون مینه‌سوتا) در زمینه ارتباط میزکار نامرتب با خلاقیت مطالعاتی را انجام داده است، وی می‌گوید: با وجود اینکه یک محیط کاری مرتب باعث می‌شود راحت‌تر وسایل پیدا گردند و فضای کاری بیشتری نیز برای کارمندان مهیا باشد، اما از طرف دیگر منجر به کاهش خلاقیت می‌گردد.

ارتباط میزکار نامرتب با خلاقیت

برای خلاقیت و نوآوری باید از سنت‌های معمول و متداول خارج شد و محیط‌های کاری نامرتب با عبور کردن از قالب فکر جاری به شکل گیری دیدگاه‌های جدید کمک می‌کنند. در این صورت می‌تواتن نتیجه گرفت که در هر یک از محیط‌های مرتب و نامرتب مزایای خاص خود را دارند. بطور مثال اگر وظایفی از قبیل پر کردن فرم‌های حسابداری یا برآورد هزینه ها را بر عهده دارید که نیازمند دقت و تمرکز زیادی است، سعی کنید میزکار خود را مرتب نگهدارید؛ اما اگر به دنبال تغییر روند‌های جاری هستید یا قرار است برای چالشی راه حل پیدا کنید، محیط کاری نه چندان مرتب برای شما بهتر خواهد بود.

قبل از این دانشگاه خرونیخن هلند نیز مطالعاتی را در این زمینه انجام داده بود که نتیجه آن نشان می‌داد محیط های شلوغ و نامرتب به افزایش خلاقیت افراد کمک می‌کند.

اگر جزو افرادی هستید که میزکارتان نامرتب و بهم ریخته است، از این به بعد می‌توانید افزایش خلاقیت را برای اینکار بهانه کنید.

    نظرات