رقیب سوم نمی‌تواند بر رهبران بازار نظارت کند؟

رقیب سوم نمی‌تواند بر رهبران بازار نظارت کند؟

«به نظر من در گام نخست باید از مدیران شهرداری و تاکسیرانی پرسید که آیا در حوزه‌های کاری خودشان و در بحث مسائل شهری به خوبی کار کرده‌اند و وظایف‌شان را به‌درستی انجام داده‌اند که حالا می‌خواهند مقوله تاکسی آنلاین را مدیریت کنند؟» حمیدرضا اعتدال مهر، رئیس هیات مدیره انجمن کسب‌وکارهای اینترنتی با بیان این جملات، مخالفت خود را با نظارت سنتی تاکسیرانی بر تاکسی‌های آنلاین را اعلام می‌کند. بحث نظارت تاکسیرانی بر تاکسی‌های آنلاین دوباره داغ شده ‌و زمینه‌ساز مناقشه‌های بسیار شده، مهم‌ترین نگرانی‌ها بابت چیست؟ بخشی از این نگرانی برمی‌گردد به طرفی که از آن صحبت می‌کنیم؛ الان طرف دیگر این مسئله، سازمان تاکسیرانی است. اجازه بدهید که من تاکسیرانی را به کل شهرداری تعمیم بدهم. براساس فرض می‌گوییم که این سازمان بسیار پراشتباه است و دید درست و برداشت درستی ندارد و صرفا هدفش از نظارت به معنای نظارت بر رقیب است یا وقتی خودش در بازار ...

متن کامل خبر در سایت هفته نامه شنبه

    منبع خبر

    هفته نامه شنبه

    هفته نامه شنبه

    هفته نامه شنبه یک رسانه در شهر تهران می باشد

    نظرات