به بخش خصوصی اعتماد کنید

به بخش خصوصی اعتماد کنید

الان بحث مربوط به نظارت تاکسیرانی به عنوان یک نهاد نیمه‌دولتی بر تاکسی‌های آنلاین مطرح است. چنین مسئله‌ای در میان همه کسب‌وکارهای آنلاین و طرفین سنتی‌شان در بازار یا وجود دارد یا به‌وجود خواهد آمد. به نظر من، برای حل این مناقشات، طرفین قضایا باید به همدیگر اعتماد کنند. یکی از راه‌های ایجاد این اعتماد هم شفاف‌سازی است. به‌ویژه اینکه برای حل چنین مسائلی باید نظر بخش خصوصی شنیده و دیده شود. بنابراین نمی‌توان بدون استفاده از نظرات کارشناسی یکی از طرفین این مناقشات و این مسائل، برای آنها تصمیم‌گیری کرد، چون بخش خصوصی هم به عنوان یکی از ارکان مهم و تاثیرگذار، در بازار حضور دارد و با مسائل بازار و مشتریان، از نزدیک آشناست. بنابراین همکاری و همفکری اصولی باید بین نهادهای دولتی و بخش خصوصی ایجاد شود، چون صرف اینکه نهاد نظارتی دیگری وارد یک حوزه شود، به معنای حل مسائل آن حوزه نیست و شاید آن ...

متن کامل خبر در سایت هفته نامه شنبه

    منبع خبر

    هفته نامه شنبه

    هفته نامه شنبه

    هفته نامه شنبه یک رسانه در شهر تهران می باشد

    نظرات