آیا ارتباط جمعی باعث کاهش خلاقیت می شود؟

در دنیای کسب و کار تصور می‌شود که همکاری و همفکری به واسطه خرد جمعی باعث افزایش خلاقیت افراد خواهد شد، اما پژوهش‌ها نشان داده است که افراد باهوشی که ارتباط جمعی کمتری دارند، از خلاقیت بیشتری برخوردار هستند.

اکوسیستم – در این رابطه پژوهشی مشارکت 15 هزار داوطلب 18 تا 28 ساله انجام شد؛ نتیجه این پژوهش نشان داد که افراد باهوش وقتی ارتباطات اجتماعی محدودتری دارند، خوشحال‌تر هستند؛ در نتیجه این افراد زمانی که در تنهایی کار می‌کنند، خلاقیت بیشتری از خود بروز می‌دهند.

به علاوه مطالعات پژوهشگران نشان داد افراد که خجالتی، گوشه گیر و مردم گریز هستند، اغلب از طرف دیگران پذیرفته نمی‌شوند؛ اما همین علت باعث می‌گردد که خلاقیت آنها نسبت به سایرین بیشتر باشد.

علت افزایش خلاقیت در تنهایی ساده است؛ افراد زمانی که در جمع قرار می‌گیرند، نقش‌های متعددی از قبیل دانش آموز، همکار، کارمند، پدر، مادر و... را بر عهده دارند. این در حالی است که در تنهایی از بسیاری از وظایف و نقش‌ها حداقل به صورت موقت دور هستند و همین امر سبب می‌شود که خلاقانه‌تر عمل کنند.

بر اساس این پژوهش‌ها چنانچه تعداد زیادی از کارمندان یک شرکت هوش بالایی داشته باشند، در محیط‌های جمعی مانند دفاتر کار جمعی، خلاقیت آنها نسبت به زمانی که در تنهایی کار می‌کنند، کاهش می‌یابد.

    نظرات