امکان استفاده از بورسیه یک میلیون تومانی فراهم شد!

امکان استفاده از بورسیه یک میلیون تومانی فراهم شد!

استخدام به عنوان یک نیروی کارآمد تجهیزات پزشکی نیاز به مهارت‌های ویژه‌ای دارد. این مهارت‌ها در دو جنبه عمومی و تخصصی تقسیم‌ می‌شوند. مهارت‌های نرم شامل ارتباط موثر، زبان بدن، کارتیمی، حل تعارض و موارد شخصیتی می‌شود. مهارت‌های سخت بیشتر به جنبه‌ها فنی و مهندسی به تجهیزات پزشکی می‌پردازد. در این بخش شرکت‌کنندگان با الزامات فنی و تخصصی که برای استخدام در شرکت‌های تجهیزات پزشکی است آشنا می‌شود.

 هزینه برگزاری این رویداد آموزشی برای هر یک از شرکت‌کنندگان معادل با ۱.۲۰۰.۰۰۰ تومان است که بعد از موفقیت شرکت‌کنندگان در آزمون پذیرش اولیه، با حمایت صندوق زیست فناوری یک میلیون تومان از آن به صورت گرنت به پذیرفته‌شدگان اهدا خواهد شد و بر همین اساس هزینه‌ی شرکت در رویداد برای هر نفر با تخفیف ویژه‌ای محاسبه می‌شود.

ثبت نام و توضیحات بیشتر در آدرس زیر:
https://evand.com/events/biomedcamp

    منبع خبر

    اکسیژن

    اکسیژن

    شتابدهنده تخصصی حوزه سخت افزار

    نظرات