صندوق حمایت از سرمایه‌گذاری زیست فناوری  بر اساس ماده 8 مصوبه جلسه شماره 705 مورخ 90/10/27 شورایعالی انقلاب فرهنگی و ابلاغیه شماره 14064/90/دش مورخ 90/11/26 رئیس محترم جمهور تاسیس شده و دارای شخصیت حقوقی غیردولتی و استقلال مالی است.  

صندوق حمایت از سرمایه‌گذاری زیست فناوری توسط ستاد توسعه زیست فناوری معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور و با مشارکت سه نهاد مالی فعال در زمینه مشارکت در اکوسیستم نواوری کشور، راه‌اندازی و در سال 1394 شروع به فعالیت نموده است.

هدف صندوق تامین منابع مالی به منظور سرمایه‌گذاری و مشارکت در طرحها و پروژه های نوآورانه، حمایت از کسب‌ و کارهای فناورانه، تجاری‌سازی طرح‌های نوآورانه و مشارکت در پروژه‌های حوزه زیست فناوری و رفع موانع و مشکلات پیش روی شرکتها در مسیر تجاری‌سازی و تولید محصولات زیستی و ارتقای سطح کشور در این حوزه می‌باشد.

محمدعلی بحرینی

محمدعلی بحرینی

 • عضو هیأت مدیره
حامد ساجدی

حامد ساجدی

 • عضو هیأت
محمدعلی ملبوبی

محمدعلی ملبوبی

 • عضو هیأت مدیره
مصطفی قانعی

مصطفی قانعی

 • رییس هیات مدیره
علی عباسی

علی عباسی

 • مدیر ارزیابی و امکانسنجی
ابوذر زرنوخی

ابوذر زرنوخی

 • مدیر تسهیلات