کارگاه انتقال تجربه در حوزه نظارت و ارزیابی حرفه ای در پارک علم و فناوری البرز برگزار شد

کارگاه انتقال تجربه در حوزه نظارت و ارزیابی حرفه ای در پارک علم و فناوری البرز برگزار شد

کارگاه آموزشی آشنایی نظارت و ارزیابی حرفه ای  بر واحدهای فناور مستقر در مراکز رشد و پارک های علم و فناوری باهدف انتقال تجربه بین پارک ها و مراکز رشد علم و فناوری کشور روز  سه شنبه اول مرداد ماه برگزار شد .
به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری البرز ،در این کارگاه که با هدف انتقال تجربه و تعامل بیشتر واحدهای فناور مستقر در مراکز رشد و پارک های علم و فناوری در سالن اجتماعات پارک علم و فناوری البرز برگزار شد مهندس سید سجاد سادات رسول به بررسی شیوه ارتباط و تعامل شرکت های کوچک و فناور با یک شرکت مادر تخصصی و معرفی ضمانت های اجرایی نظارت و ارزیابی واحدها، مزایا برای واحدها، مزایا برای پارک و مراکز رشد و شبیه سازی انجام فرایند در کارگاه براساس پیاده سازی یک مدل ارزیابی از یک شرکت مجازی پرداخت .
همچنین در این کارگاه آموزشی فرایند نظارت و ارزیابی واحدهای فناور پارک علم و فناوری البرز تشریح شد و شرکت کنندگان با امتیاز بندی، گریدبندی، ارزیابی دوره هاو ... آشنا شدند .
براساس این گزارش در ادامه این کارگاه تخصصی تجارب نظارت و ارزیابی پارک علم و فناوری خراسان رضوی توسط مهندس سید مهدی مظلوم زاده ارائه گردید و تاریخچه شیوه ارزیابی شرکت ها در این پارک و متدولوژی ارزیابی و شیوه ارزیابی شرکت ها مبتنی بر مدل IRAM IT برای حاضران ارائه و مرور گردید .
بخش سوم این کارگاه تخصصی به انتقال تجربه و ارزیابی پارک علم و فناوری دانشگاه تهران اختصاص داشتکه توسط امیر ضیایی مهرجردی ارائه شد .
وی در این ارائه تجربه به ارزیابی واحدهای فناور متقاضی پذیرش در پارک علم و فناوری دانشگاه تهران پرداخت و گفت: این کار براساس ارزیابی هسته های پیش رشد، شرکت های رشدی، و شرکت های پسارشدی صورت گرفته است .
گفتنی است پارک علم و فناوری البرز برای توانمندسازی جامعه هدف خود برنامه های آموزشی متنوعی را طراحی و در دست اجرا دارد .
این کارگاه روز سه شنبه اول مردادماه در سالن اجتماعات پارک علم و فناوری البرز و با حضور مسئولان و مدیران و کارشناسان پارک ها و مراکز رشد علم و فناوری کشور برگزار شد .

لینک اصل خبر در سایت پارک علم و فناوری البرز

منبع خبر

پارک علم و فناوری البرز

پارک علم و فناوری البرز

زمینه فعالیت جامع

    نظرات