شرکت کاسپین رویداد جذب و حمایت از ایده‌های نوآورانه، «بینو» را برگزار می‌کند / مهلت ثبت‌نام در رویداد تمدید شد

شرکت کاسپین رویداد جذب و حمایت از ایده‌های نوآورانه، «بینو» را برگزار می‌کند / مهلت ثبت‌نام در رویداد تمدید شد

این رویداد در حوزه در مرحله اول تیم‌های متقاضی شرکت در رویداد، ثبت‌نام کرده و اطلاعات لازم در خصوص اعضای تیم و کسب‌وکار خود را ارائه می‌دهند. در مرحله دوم اطلاعات تیم‌های متقاضی توسط کمیته علمی ارزیابی شده و تیم‌های برتر جهت ارائه در روز رویداد انتخاب خواهند شد. «بینو» تیم‌های منتخب ضمن ارائه کوتاه از کسب‌وکار خود، توسط تیم داوری، ارزیابی

متن کامل خبر در سایت راه پرداخت

  منبع خبر

  راه پرداخت

  راه پرداخت

  رسانه فینتک ایران

   نظرات