گزارش پاییز کافه بازار منتشر شد / بازی و فیلترشکن قوی بیشترین جست‌وجوی کاربران ایرانی در پاییز ۱۳۹۸

گزارش پاییز کافه بازار منتشر شد / بازی و فیلترشکن قوی بیشترین جست‌وجوی کاربران ایرانی در پاییز ۱۳۹۸

در پاییز ۹۸، دسته آموزش با سهم ٪ ۱۸، بیشترین سهم را در بین دسته‌های مختلف برنامه در بازار دارد. در این مدت و در مجموع ۲۱۹۶ برنامه جدید به بازار اضافه شده است که دسته آموزش با ۳۳۵ برنامه جدید بیشترین سهم را از این تعداد دارد. با توجه به اینکه دسته آموزش، بیشترین درآمد را در برنامه‌های کافه بازار داشته است، دلیل ورود به این حوزه کسب درآمد بیشتر است اما کاربران در فصل پاییز به جای برنامه‌های آموزشی بیش از همه به سراغ بازی‌ها رفته‌اند که با توجه به این موضوع، شاید درآمد این دسته، در گزارش بعدی کافه بازار با تغییر مواجه شود. در این گزارش در دو نمودار، بیست عبارت و برندی که کاربران بیش از همه در فصل پاییز جست‌وجو کرده‌اند، آورده شده است. از سوی دیگر بیشترین رشد تعداد خریداران در دسته معمایی و متعلق به گروه بازی بوده است. این نمودار نشان دهنده درصد خریدارانی است که در طول فصل پاییز بیش از یک بار از دسته خرید کرده‌اند.

متن کامل خبر در سایت راه پرداخت

  منبع خبر

  راه پرداخت

  راه پرداخت

  رسانه فینتک ایران

   نظرات