نشست دکتر رضی رییس دانشگاه گیلان به همراه دکتر میر حسینی معاون پژوهشی و فناوری دانشگاه گیلان  با دکتر باستی رییس پارک علم و فناوری گیلان

نشست دکتر رضی رییس دانشگاه گیلان به همراه دکتر میر حسینی معاون پژوهشی و فناوری دانشگاه گیلان با دکتر باستی رییس پارک علم و فناوری گیلان

روز چهار شنبه مورخ ۹۸/۵/۱۶ نشستی بین دکتر رضی رییس دانشگاه گیلان به همراه دکتر میر حسینی معاون پژوهشی و فناوری دانشگاه گیلان با دکتر باستی رییس پارک علم و فناوری گیلان به منظور همکاری های مشترک بین پارک و دانشگاه گیلان علی الخصوص مرکز رشد مشترک بین دانشگاه گیلان و پارک گیلان برگزار شد.

لینک اصل خبر در سایت پارک علم و فناوری گیلان

منبع خبر

پارک علم و فناوری گیلان

پارک علم و فناوری گیلان

پارک علم و فناوری گیلان یک پارک علم و فناوری در شهر رشت می باشد

    نظرات