فرانسه، واتس اپ را جريمه مي كند

فرانسه، واتس اپ را جريمه مي كند

سازمان حفاظت از اطلاعات فرانسه به واتس اپ هشدار داد، در صورتی که اطلاعات کاربران را در اختیار فیسبوک قرار دهد، آن را جریمه خواهد کرد.

به گزارش اکوسیستم، سازمان حفاظت از اطلاعات کشور فرانسه، اعلام کرد در صورتی که واتس اپ همچنان اطلاعات کاربران را در اختیار شرکت اصلی یعنی فیس بوک بگذارد، آن را جریمه خواهد کرد.

این سازمان به واتس اپ یک ماه فرصت داد تا در راستای همخوانی با قوانین فرانسه حرکت کند تا رضایت کاربران را جلب نماید.

سازمان حفاظت از اطلاعات کشور فرانسه اعلام کرد، در صورت که واتس اپ خود را با قوانین این کشور هماهنگ نکند، در فرانسه تحریم خواهد شد.

    نظرات