درآمد صنعت ICT می تواند جایگزینی برای نفت باشد

درآمد صنعت ICT می تواند جایگزینی برای نفت باشد

ناصرعلی سعادت (رئیس سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور) با خاطر نشان کردن نقش بنیادین ارتباطات و فناوری اطلاعات در توسعه اقتصادی کشور، اعلام کرد که درآمد صنعت فناوری اطلاعات و ارتباطات می‌تواند جایگزینی برای درآمدهای نفتی کشور باشد.

به گزارش اکوسیستم، سعادت از ارتباط میان حوزه صنعت ICT با فضای اقتصادی کشور با عنوان اقتصاد دیجیتال نام برد و ضمن تشریح آن گفت: صنعت فناوری اطلاعات و ارتباطات تنها صنعتی در کشور است که می‌تواند جایگزین صنعت نفت شود، زیرا امروزه دنیا به سوی استفاده گسترده از فناوری اطلاعات در تمام حوزه‌های مربوط به اقتصاد حرکت می‌کند و ما نیز در کشور چاره‌ای جز حرکت در این مسیر نداریم.

رئیس سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور ضمن اشاره به وابستگی کشور به درآمدهای نفتی، بیان کرد: زمانی سیاستگذاران کشور به سوی برجسته‌تر کردن کشاورزی و حتی صنایع خودروسازی در اقتصاد حرکت کردند، ولی نتوانستن موفقیت قابل توجهی را به دست آورند. اگر بتوانیم صنعتی را در کشور معرفی کنیم که به لحاظ استعداد و حجم نیروی جوان و فارغ التحصیلان بتواند در کشور رشد و توسعه پیدا کند و جایگزینی برای درآمدهای نفتی باشد، حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات خواهد بود.

وی ضمن اشاره کردن به بعضی آمارهای جهانی در ارتباط با درآمد شرکت‌های فعال در حوزه فناوری اطلاعات، اظهار داشت: درآمد شرکت‌های فعال در بازار فناوری اطلاعات و ارتباطات در سراسر جهان حدود ۲/۵ برابر کل فروش نفت دنیا در یک سال بوده است، این مسئله اهمیت اقتصادی حوزه ICT را در دنیا نشان می‌دهد. صنعتی که روز به روز به اهمیت آن افزوده می‌شود.

سعادت با اشاره به نقش زیرساختی صنایع فناوری اطلاعات و ارتباطات برای توسعه دیگر صنایع، گفت: خود این صنعت اگر راه اندازی شود، می‌تواند باعث تحرک در سایر فعالیت‌های صنعتی کشور نیز بشود، مخصوصا اینکه در کشور به اندازه کافی جوانان صاحب ایده نیز داریم. چند جوان می‌توانند با همفکری یکدیگر یک اپلیکیشن طراحی کنند و طی چند سال از کنار آن چندین میلیون درآمد کسب کنند.

وی در پایان با تاکید بر نقش حائز اهمیت صنعت فناوری اطلاعات و ارتباطات در اقتصاد کشورها بیان کرد: امروزه کمتر صنعتی در جهان وجود دارد که اساسا به زمینه فناوری اطلاعات و ارتباطات وابسته نباشد. در این کشور ما نیز وضع به همین منوال است و اگر صنعت ICT دچار اختلال شود بقیه حوزه‌ها نیز مختل می‌شود. به علاوه مفهوم اقتصاد دیجیتال نیز اساسا شکل نخواهد گرفت.

    نظرات