برنامه شستا برای خروج از بنگاه‌داری و واگذاری شماری از شرکت‌های تحت پوشش

مرتضی لطفی (مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی) بیان کرد: خروج از بنگاه‌داری و واگذاری بعضی از شرکت‌های تحت پوشش در بورس از برنامه‌های اساسی شستا است.

به گزارش اکوسیستم، لطفی در نخستین هم اندیشی مدیران سابق شستا اعلام کرد: چابک سازی و تعدیل هلدینگ‌های تحت پوشش به پنج هلدینگ و اصلاح ساختاری به خصوص در امر شایسته سالاری و بهره‌مندی از نیروهای جوان و باتجربه از دیگر برنامه‌هایی است که در دستور کار شستا قرار دارد.

وی ادامه داد: محقق شدن برنامه‌های گسترده مقام عالی وزارت به خصوص ماموریت‌هایی که به تامین اجتماعی محوله شده است تنها با خرد جمعی و همکاری تمام دستگاه‌ها بویژه بهره گیری از تجربیات ارزشمند همه مدیران به خصوص مدیران خدمت گذار و صادق اسبق شستا امکان پذیر است.

مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی ضمن دعوت از همه مدیران عامل اسبق شستا بر همدلی، همزبانی و استفاده از تجربه و تمام ظرفیت‌های موجود به منظور محقق شدن اهداف این شرکت تاکید کرد.

وی ادامه داد: به منظور رقابت در سطح اقتصاد بین المللی باید به سوی ادغام شرکت‌های کوچک هر صنعت و ایجاد شرکت‌های بزرگ رقابت پذیر در عرصه بین اللملی حرکت کنیم که این کار را ما آغاز کرده‌ایم.

در ادامه کرامتی (معاون برنامه ریزی و توسعه شستا)، گزارشی را ارائه نمود و به معرفی شستا و تشریح اهداف، سیاست‌ها و راهبردهای شرکت در چشم انداز 1401 پرداخت.

در این جلسه که با حضور دکتر ترکان (رئیس هیئت مدیره) و معاونان شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی و 8 تن از مدیران عامل سابق شستا با 4 تا 30 سال سابقه مدیریت در مجموعه‌های مختلف شامل آقایان ناصری، یزدانجو، آذربادگان، آیت اللهی، فیاض بخش، یارمحمد و سعیدی برگزار شد، هر یک به تشریح مشکلات و مسائل شستا پرداختند و دیدگاه‌ها و تجربیات‌شان را پیرامون موضوعات شستا در دوران مدیریتی خود بیان کردند.

مهمترین مسائلی که این مدیران به آن اشاره کردند عبارت بود از سند چشم انداز پنج ساله،  روابط شستا با ‎‎هلدینگ‌ها از منظر اختیارات و انتظارات و همچنین تنظیم آیین نامه ها و حدود اختیارات مدیرعامل، تاکید بر عدم تمرکز بر گذشته، رویکرد آینده نگری، هزینه‌های زیاد مالی، توجه به تامین مالی از منابع خارجی با در نظر گرفتن به پتانسیل شستا، به وجود آمدن صندوق‌های سرمایه گذاری مشترک بین المللی، ارتباط سازمان تامین اجتماعی با شستا، شستا درگاه ورود تکنولوژی وسرمایه به کشور، اثربخشی ادغام شرکت‌های مشابه به منظورارتقای توانمندی‌های شرکت ها درسطح ملی، لزوم اداره شرکتها با رویکرد علمی، اجرای دقیق برنامه خروج از بنگاهداری، رد فشارهای سنگین سازمان تامین اجتماعی به شستا جهت تامین سریع نقدینگی، درک منطقی ظرفیت ها و وظایف شستا، نقش حائز اهمیت هئیت مدیره کنونی شستا در برقراری روابط منطقی با سازمان تامین اجتماعی، مذاکرات جمعی مدیران با وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان تامین اجتماعی با هدف جلوگیری یا کاهش دخالت نهادهای نظارتی و اطلاعاتی.

    نظرات