شکایت معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران از تاکسی های آنلاین

شکایت معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران از تاکسی های آنلاین

دادگاه معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران و اتحادیه کشوری کسب و کار های مجازی، دوشنبه ۴ شهریور ۹۸ در شعبه ۵۲ دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی کارکنان دولت برگزار شد. این جلسه دادگاه برای رسیدگی به شکایت معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران از اتحادیه کشوری کسب و کارهای مجازی برای صدور مجوز برای ت اکسی های آنلاین برگزار شد. محمد رحمانی، وکیل اتحادیه کشوری کسب و کارهای مجازی با اشاره به تقاضای استمهال «مهلت خواستن» شهرداری تهران، گفت: «به واسطه مذاکراتی که قبل از جلسه دادگاه با معاونت فاوای شهرداری تهران در جریان بود، تا به امروز از طرف اتحادیه کشوری کسب و کارهای مجازی اعلام وکالت و دفاعی صورت نگرفته بود. ولی اخبار دو روز قبل حاکی از آن بود که شهرداری شکایت خود را پس نگرفته و تفاضای استمهال به دادگاه داده است؛ یعنی شهرداری به دادگاه اعلام کرده است که در ...

متن کامل خبر در سایت اکوموتیو

منبع خبر

اکوموتیو

اکوموتیو

اکوموتیو یک رسانه در شهر تهران می باشد

نظرات