اختصاص ۵۵۰ هکتار زمین جهت توسعه پارک علم و فناوری خراسان


۵۵۰ هکتار زمین به منظور توسعه پارک علم و فناوری خراسان تخصیص یافت.

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل پارک علم و فناوری خراسان؛ ۵۵۰ هکتار زمین جهت توسعه فضای پارک علم و فناوری خراسان در جلسه مشترک دستگاه های اجرایی به ریاست استاندار خراسان رضوی تخصیص یافت.

در این جلسه که در استانداری خراسان رضوی و با حضور مهندس رزم حسینی، استاندار خراسان رضوی و سایر دستگاه های اجرایی ذیربط برگزار شد، از جمله توافقات زیر حاصل شد:

• شهرک صنعتی توس به میزان ۲۰۰ هکتار و شهرک صنعتی ماشین ابزار (فن آوری نوین) به میزان ۱۰۰ هکتار با رعایت ضوابط زیست محیطی و استقرار صنایع پاک و نوین توسعه یافته و ۵۰ هکتار آن به پارک علم و فن آوری و شرکت های فن آور و دانش بنیان اختصاص یابد.

• پارک علم و فن آوری نسبت به اخذ و تملک ۵۰۰ هکتار زمین جهت ایجاد پارک در اطراف شهر مقدس مشهد اقدام نماید و دستگاه های اجرایی حداکثر همکاری را جهت احداث پارک شماره ۳  به عمل آورند.لینک اصل خبر در سایت پارک علم و فناوری خراسان رضوی

منبع خبر

پارک علم و فناوری خراسان رضوی

پارک علم و فناوری خراسان رضوی

پارک علم و فناوری خراسان رضوی یک پارک علم و فناوری در شهر مشهد می باشد

    نظرات