کارگاه آموزشی “ Crystalball “

کارگاه آموزشی “ Crystalball “

به استحضار می رساند کارگاه آموزشی “ Crystalball “ در روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۹/۰۳  ازساعت ۱۸  الی ۲۰  توسط استاد محترم آقای دکتر حمیدرضا غفاری از طریق لینک زیر برگزار می گردد:
https://imcall.iums.ac.ir/b/62w-s7q-f24 لینک اصل خبر در سایت پارک علم و فناوری دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی ایران

    منبع خبر

    پارک علم و فناوری دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی ایران

    پارک علم و فناوری دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی ایران یک پارک علم و فناوری در شهر تهران می باشد

      نظرات