تحولات در اکوسیستم استارتاپی ترکیه

۳ دوره مهم استارتاپی در ترکیه برای بررسی روند شکل‌گیری و تکامل اکوسیستم استارتاپی ترکیه بهتر است از منظر زمانی به بررسی رشد آن بپردازیم. با این نگاه، سابقه فعالیت این اکوسیستم در قرن بیست‌ویکم را می‌توان به ۳ بازه مهم تقسیم کرد. نخستین بازه بین سال‌های ۲۰۰۰ تا ۲۰۰۹ است که شاید بتوان آن را «دوره خودتامینی» (bootstrapping) نامید. در این دوره، هنوز اقتصاد مبتنی بر استارتاپ‌ها به‌خوبی شکل نگرفته بود و به همین دلیل، منابع مالی کافی هم برای سرمایه‌گذاری وجود نداشت. این کمبود سرمایه‌گذار موجب شد استارتاپ‌ها اغلب با اتکا به منابع داخلی خودشان شکل گرفته و رشد کنند. اما در دوره دوم که بین سال‌های ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۷ بود، ورق برگشت. در این دوره شاهد ورود بازیگران مهم و تاثیرگذار به اکوسیستم استارتاپی ترکیه بودیم. به این ترتیب بود که استارتاپ‌های این کشور توانستند به سرمایه‌های خارجی هم دسترسی یابند. ورود سرمایه‌گذاران خطرپذیر حقیقی و شرکتی ...

متن کامل خبر در سایت هفته نامه شنبه

    منبع خبر

    هفته نامه شنبه

    هفته نامه شنبه

    هفته نامه شنبه یک رسانه در شهر تهران می باشد

    نظرات