پارک علم و فناوری کرمانشاه برگزار کننده‌؛  نمایشگاه هفته پژوهش و فناوری استان کرمانشاه ؛نشست‌ها و کارگاه‌های مجازی

پارک علم و فناوری کرمانشاه برگزار کننده‌؛ نمایشگاه هفته پژوهش و فناوری استان کرمانشاه ؛نشست‌ها و کارگاه‌های مجازی

✨پارک علم و فناوری کرمانشاه برگزار کننده‌؛   نمایشگاه هفته پژوهش و فناوری استان کرمانشاه

لینک اصل خبر در سایت پارک علم و فناوری جهاد دانشگاهی کرمانشاه

  منبع خبر

  پارک علم و فناوری جهاد دانشگاهی کرمانشاه

  پارک علم و فناوری جهاد دانشگاهی کرمانشاه

  پارک علم و فناوری جهاد دانشگاهی کرمانشاه یک پارک علم و فناوری در شهر کرمانشاه می باشد

   نظرات