بیستمین جلسه شورای مرکز رشد سال جاری برگزار شد

بیستمین جسله شورای مرکز رشد جامع پارک با حضور اعضای شورا و با هدف بررسی درخواست پذیرش ۱ شرکت فناور و همچنین بررسی درخواست تمدید زمان استقرار و عملکرد  ۲ شرکت فناور، در روز یکشنبه مورخ ۲۱ آذر ماه سال جاری در محل سالن جلسات پارک برگزار شد.

لینک اصل خبر در سایت پارک علم و فناوری استان مرکزی

  منبع خبر

  پارک علم و فناوری استان مرکزی

  پارک علم و فناوری استان مرکزی

  پارک علم و فناوری استان مرکزی یک پارک علم و فناوری در شهر اراک می باشد

   نظرات