کارگاه آموزشی ویژه مدیران مراکز رشد کشاورزی کشور

کارگاه آموزشی ویژه مدیران مراکز رشد کشاورزی کشور


کارگاه آموزشی ویژه مدیران مراکز رشد کشاورزی کشور توسط پارک علم و فناوری خراسان برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل پارک علم و فناوری خراسان به نقل از مرکز رشد فناوری کشاورزی؛ گردهمایی مدیران مراکز رشد فناوری کشاورزی وابسته به سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی کشور شهریور ماه سال جاری در مشهد برگزار گردید.

در روز نخست این گردهمایی شرکت کنندگان در دو کارگاه آموزشی که با مشارکت پارک علم و فناوری خراسان برگزار شد شرکت نمودند. کارگاه آموزشی روش های نظارت و ارزیابی واحدهای فناور تحت پوشش مراکز رشد در نوبت صبح به طور مشترک توسط مهندس داوود تفضلی معاون ایجاد و توسعه واحدهای فناور و مهندس سید ایمان شریعتی مدیر مراکز رشد پارک ارائه گردید. دراین کارگاه ها با اشاره به‌روش های متنوع نظارت و ارزیابی، شاخص ها و مولفه های مورد نظر در این مورد معرفی گردید. دکتر مجید ولدان مدیر کل دفتر امور فناوری سازمان تات در جمع بندی این کارگاه، نظارت و ارزیابی را دو مقوله مرتبط با هم و از وظایف ذاتی مراکز رشد برشمرد که باید بیش از پیش در مورد هسته های فناور دوره رشد مقدماتی و همچنین در مورد واحدهای فناور در دوره رشد آن‌ها مورد توجه قرار گیرد. در ادامه جلسه، کارگاه آموزشی حقوق مالکیت فکری توسط مهندس نیکا خواجه پور مدیر دفتر مالکیت فکری پارک برگزار گردید و مباحث مربوط‌ به انواع مالکیت فکری، ارزیابی پرونده متقاضیان ثبت اختراع و اخذ تاییدیه و مهارت ارزیابی و تحلیل پتنت ارائه شد.

در روز دوم همایش که در محل مرکز رشد فناوری کشاورزی برگزار گردید، مدیران مراکز رشد ضمن بازدید از مرکز رشد کشاورزی مشهد در جلسه هم اندیشی شرکت نمودند و مشکلات و مباحث مربوط‌ به مراکز رشد کشاورزی مورد بحث و تبادل‌نظر قرار گرفت.

مهندس مجیب مشاور رئیس سازمان در امور فناوری با اشاره به روند پیشرفت اخذ مجوز و مکان یابی پارک تخصصی کشاورزی همزمان از عزم سازمان برای تشکیل پردیس های تخصصی فناوری کشاورزی خبر داد.

دکتر مجید ولدان تشکیل پردیس تخصصی و ادامه فعالیت مراکز رشد فعلی را فعالیتی خودجوش و منوط به نتایج گزارش‌های نظارت و ارزیابی مراکز رشد و تامین زیرساخت ها و امکانات موردنیاز توسط مدیران مراکز تحقیقاتی استان ها دانست که باید در این راه از همه ی ظرفیت های موجود در استان از جمله کمک پارک علم و فناوری استان بهره گرفت.لینک اصل خبر در سایت پارک علم و فناوری خراسان رضوی

  منبع خبر

  پارک علم و فناوری خراسان رضوی

  پارک علم و فناوری خراسان رضوی

  پارک علم و فناوری خراسان رضوی یک پارک علم و فناوری در شهر مشهد می باشد

   نظرات